Aktualny kurs akcji:

Akcjonariat

Lp. Nazwa akcjonariusza Liczba posiadanych akcji (w szt.) Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów na WZA (w szt.) Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA
1 Jerzy Pater 2541667 20,14 % 3208335 21,95 %
2 Stanisław Cymbor 2541667 20,14 % 3208335 21,95 %
3 Piotr Mikrut 1270833 10,07 % 1870833 12,8 %
4 Rafał Mikrut 1270833 10,07 % 1337497 9,15 %
5 Aviva OFE Aviva Santander 1461000 11,58 % 1461000 9,99 %
6 Nationale-Nederlanden OFE 1180000 9,35 % 1180000 8,07 %
7 Pozostali 2351778 18,65 % 2351778 16,09 %
SUMA: 12617778 100 % 14617778 100 %